Τα προγράμματα αναπλήρωσης εισοδήματος απευθύνονται σε εσάς που θέλετε να εξασφαλίσετε μια οικονομική βοήθεια για την περίπτωση που δεν θα μπορείτε να εργαστείτε λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας.