Α. Υποχρεωτική εκ του νόμου η ασφάλιση αστικής ευθύνης σκαφών

 

 

Β. Ολοκληρωμένη προστασία του σκάφους σας όχι μόνο για αστική ευθύνη αλλά επιπλέον για απρόβλεπτους κινδύνους που μπορούν να συμβούν τόσο μέσα στη θάλασσα όσο και έξω από αυτή